Støtte og finansiering

For å kvalifisere til solcellestøtten fra Enova eller Oslo Kommune, så gjelder støtten kun boliger. Eier må selv søke og stå som mottaker av støtten.  Enova sin støtte er landsdekkende og utbetales ved ferdig installert nettilkoplet anlegg og oppnådd status «Plusskunde». Støtten utbetales med kr 10,000 for boligen + kr 1,250 per kWp installert effekt. Oslo Kommune kjører en kampanje med 40% støtte av de totale kostnader som må være søkt om før beslutning om installasjon.

Boligeier må selv bestille og eie solcelleanlegget, men det er lov og god mulighet til å finansiere anlegget. Her er alternativene:

1. Boligeier betaler for leveransen og får refundert støttebeløpet fra stat/kommune.

2. Boligeier betaler for leveransen og får refundert støttebeløpet fra stat/kommune. Resten finansieres ved å trekke opp hus/ramme-lånet. Bankene er positive til solcelleanlegg på bolig og mener at verdien på bolig vil øke samtidig som solcelleanlegget produserer inntekter. Dette er trolig den rimeligste og enkleste finansieringen uten flere løpenden betalingstransaksjoner.

3. Man kontakter en av bankene Solvest AS, vet vil yte «Grønt lån/»Solenergilån».  Med sikkerhet i solcelleanlegget og bolig vil banken yte lån som også kan være bedre enn løpende finansiering. Boligeier vil kunne velge tilbakebetalingstid og selv bestemme en forutsigbar månedlig kostnad.

Et solcelleanlegg vil bidra til å øke boligens verdi, skape inntekter og redusere strømkostnadene. Varigheten på investeringen er lang. Solcellepanelene er garantert i 25 år og vil gjerne vare i mer enn 40 år. Solvest AS forventer bedre betingelser på strømmen som selges, og støtten gjelder nå. Teknologisk er det heller ingen grunn til å vente.

SOLCELLEPANEL

jinkosolar logo

Solcellepanel fra en av verdens største produsent av solceller – Jinko Solar ( NYSE: JKS).

I en verden hvor alt kan lages raskere og billigere ser vi at å velge energi-panel fra en stor, etablert produsent blir mer og mer viktig.

Energi-panelen fra Jinko Solar har en garantitid på 25 år. Dvs, de garanterer at panelene ikke taper seg mer enn 20% på 25 år. Selve levetiden på panelene kan fint overstige både 30 og 40 år.

Rammeverket er laget i saltvannsbestandig aluminium. Overflaten er i høyeste kvalitets glass.


Smart Modul Solcellepanel

Ønsker du pris på solcellepanel og komplett solcelleanlegg kontakt oss på post@solvest.no eller mobil 99720790